Home

"Is het niet gek dat ik alles wil leren en ervaren, ondanks dat ik alles al ben en mijzelf alleen nog hoef te herontdekken."

Na onze geboorte staan wij onder invloed van onze ouders, directe omgeving als school en de opvattingen van de maatschappij waarbinnen wij leven. Een invloed die de basis vormt op weg naar volwassenheid en ons verdere leven. Vaak genoeg blijven wij echter zoeken naar de diepere zin van ons bestaan, onze oorsprong en de verbinding met het leven.

Vanuit mijn Mediumpraktijk André Stelling en via deze site tracht ik je handvatten aan te reiken om meer bewust te worden van jezelf, jouw mogelijkheden en jouw passie te leven.

Wandel in liefde.

André Stelling.