Wat is mediumschap nu eigenlijk en wat doet een medium?

Als je deze vraag aan diverse mensen stelt krijg je evenzoveel antwoorden.

Voor mij betekent mediumschap, een brug slaan tussen twee werelden die ogenschijnlijk los van elkaar staan maar in werkelijkheid één zijn. Met andere woorden; het medium is een schakel tussen twee werelden. Door een brug te slaan (zich open te stellen) is een medium in staat om te communiceren met mensen die overleden zijn. Het medium voelt, hoort en ziet bijzonderheden of ruikt bijvoorbeeld zelfs de lievelingsparfum van een overleden dierbare. Een overleden dierbare is namelijk niet zomaar weg. Hij of zij leeft verder in een fijnstoffelijke wereld.

 

Mediumschap brengt ontwikkeling
 

Het contact wat ontstaat geeft een mogelijkheid aan overleden dierbaren om troost te bieden aan degene die achter gebleven zijn of een aanmoediging te geven als dit nodig is. Soms komt iemand alleen maar om te laten weten dat hij of zij er nog steeds is en van je houdt. Ook kan het zijn dat er spijt betuigd wordt voor het gedrag van een overleden dierbare tijdens zijn aardse leven.

Hiermee kom je terecht bij een belangrijk aspect van het mediumschap namelijk, de verantwoordelijkheid van het medium. De informatie die het medium krijgt uit de "andere" wereld wordt verwerkt en doorgegeven en kan van grote invloed zijn op de ontvanger. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van het mediumschap daarom van een hoog niveau moet zijn.

Ik vind het dan ook vanzelfsprekend dat een medium goed opgeleid is en zich elk jaar weer bijschoolt om zich verder te bekwamen in het vak mediumschap. Het bijscholen kun je bijvoorbeeld doen aan het Arthur Findlay College te Stansted in Engeland, een instituut dat een hoogwaardige opleiding aanbiedt. Wat je daar onder andere leert is dat mediumschap geen toekomst voorspellen is, maar een professioneel beroep met grote verantwoordelijkheden.

Mediumschap kent overigens verschillende vormen. Bijvoorbeeld mentaal- en healing-mediumschap. Zo heeft elke vorm zijn eigen specifieke kenmerken. Ik hou mij bezig met deze twee vormen van mediumschap.


Mentaal mediumschap

Mentaal mediumschap is de meest actieve manier van mediumschap. Een medium is in staat om zijn of haar energie bewust te verhogen en zich daardoor beter af te stemmen op zeg maar, een andere frequentie. Net zoals het afstemmen op een radio of televisie zender. Dit kan bijvoorbeeld op de ziel van een overleden dierbare zijn. Er is dan sprake van een bewuste actieve communicatie tussen het medium en een overleden dierbare. Dit noemt men mentaal mediumschap.

Door op deze actieve manier te werken heeft een overleden dierbare een mogelijkheid te laten weten dat hij of zij voortleeft. Zij geven dan specifieke kenmerken van zichzelf zoals; het karakter, hobby's, werk, gemeenschappelijke herinneringen of de manier van overlijden door. Ook kan het zijn dat ze een specifiek voorwerp benoemen. Dit alles om te laten weten dat ze er op een andere manier nog steeds zijn en nog steeds van je houden. Ook kunnen ze jou proberen een boodschap te geven om je te helpen jouw eigen keuzes te maken in het leven als dit nodig is. Soms komt een overleden dierbare om vergeving vragen.

Vaak wil iemand graag een contact met een voor hem of haar speciaal persoon. Bijvoorbeeld een partner of vriendin. Het is belangrijk om te weten dat zowel het medium als de vrager niet bepaalt wie er langs komt om te communiceren. Degenen in de "andere" wereld weten vaak beter wie er nodig is om ons te helpen, wat overigens heel verassend en boeiend kan zijn.

Met deze vorm van mediumschap werk ik tijdens een privé-consult en een (mini) demonstratie.

 

Healing mediumschap

Healing mediumschap is ook een vorm van mentaal mediumschap. Echter bij deze bijzondere vorm van mediumschap is het medium minder actief. Hij of zij is een schakel tussen de gever en de ontvanger. Het actieve deel bestaat daar uit, dat het medium tijdens de healing zijn of haar energie bewust verhoogd en zich dan afstemt op de bron van al het leven. Nadat het medium dit gedaan heeft is hij of zij passief in het verdere proces. De energie stroomt dan via het energieveld van het medium naar die plaatsen in jouw energieveld of lichaam waar het nodig is. Dit zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als op spiritueel niveau.

Soms gebruikt het medium tijdens de healing één van zijn handen en plaatst deze op jouw rug tussen de schouderbladen. Maar pas dan als jij er uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De overgedragen energie blijft een aantal dagen doorwerken en kan bijdragen aan verlichting van de klachten of het wegnemen daarvan. Maar wees bewust dat niemand dat kan garanderen! Healing komt overigens niet in de plaats van een reguliere geneeskundige behandeling maar kan goed dienen als aanvulling hierop. Een diagnose wordt dan ook nooit gesteld!

Naar boven ...